Z Dergisi | Kültür Sanat Şehir | Mevsimlik Tematik Dergi Özel Koleksiyonlar  / Ali Birinci

1-Hürriyet ve İtilaf  Fırkası  İstanbul, 2011, 148 s., İstanbul, 1990, 300 s. 2. Baskı.2012; 3.baskı.2020, Dergâh Yayınları.


a- Matbuat Âleminde Birkaç Adım, İstanbul 1992, 68 s. Emek Matbaacılık (Diğer kitapların metinlerine ilâve edildi).


b- Müverrih-i Mâderzâdın Fülânnâmesi, İstanbul 1994, 87 s. Emek Matbaacılık (Diğer kitapların metinlerine ilâve edildi).


2- Tarihin Gölgesinde, İstanbul, 2001, 456 s. 2. Baskı 2020. Dergâh yayınları


3- Tarih Yolunda, İstanbul, 2001, 328 s. Dergâh yayınları. 2. Baskı 2012.Dergâh yayınları.


4- Tarih Uğrunda, İstanbul, 2001, 270 s. 2. Baskı 22017. Dergâh yayınları


5- Tarihin Alacakaranlığında, İstanbul, 2010, 733 s. Dergâh Yayınları 


6-Ser-kurena Osman Bey ve Matbaa-i Osmaniye, Müteferrika’dan ( Sayı. 39, 2011) ayrıbasım


7- Tarihin Hududunda, İstanbul, 2012, 302 s. Dergâh Yayınları


8- Tarihin Kara Kitabı, Ankara, 2014, XII+381 s. Hitabevi Yayınları. 2. Baskı 2018. Kopernik Kitap.


9- Tarih Yolunda Tanıdıklarım, Ankara, 2016, 488 s. Hitabevi


10- Tarih Yolunda Emeklerim(hazırlanıyor)


11- Nurettin Topçu ile Karşılaşmak, İstanbul,2020, 112 s. Dergâh Yayınları. 2. Baskı 2021