25 Ağustos 1947' de Hendek’te (Sakarya) Balıklı Şeyh köyünde (şimdi Necatipaşa mahallesi) doğdu. Babası Şeker (1925-  25 Temmuz 1993), annesi Müzeyyen hanım(1924- 16 Nisan 1977) tütün ziraatıyla geçiniyordu.

Ali BİRİNCİ, sekiz yaşını bitirdiği 1955 senesinin sonbaharında köyünde ilk defa açılan beş sınıflı ilk mektebin ilk üç senesini köyünde, son iki senesini ise Hendek'te okudu. Cumhuriyet İlkokulunu (1960), Hendek Orta Okulunu (1963), Ankara Polis Kolejini(1966) bitirdi. Girdiği üniversite imtihanlarında (1966) Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü birinci ve İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü ise dördüncü olarak kazanmış ise de kaymakam olmak için Polis Enstitüsü 1. sınıfından ayrılarak girdiği A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, önce İdare Şube’ye girmiş ise de daha sonra geçtiği İktisat ve Maliye Bölümünden mezun olmuş (1973) ama maiyet memurluğu imtihanlarına girmeyi düşünmemişti.

Emniyet Genel Müdürlüğünde üç sene komiser muavini olarak çalıştıktan sonra (1973 -  1976), Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (Sivas) Tarih Bölümünde asistan ve yardımcı doç. dr. olarak (1976 -  1988) bulundu . 30 Haziran 1988'de, Ankara’da Polis Akademisinde vazifeye başladı. Türk Siyasi Tarihi ve İnkılâp Tarihi dersleri verdi. 18 Haziran1986' da, Hürriyet ve İtilâf Fırkası başlıklı doktorasını verdi. 1993' de doçent, 2000' de Yakınçağ Tarihi profesörü oldu.3 Ekim 1989- 25 Eylül 1990 arasında Fransa’da Paris’te meslekî çalışmalar yaptı. Atatürk Araştırma Kurumu üyeliğinde ( 1995- 2001) bulundu. 25 Eylül 2002-28 Temmuz 2004 devresinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde ders verdi ve Üniversitenin Sosyal Bilimler Dergisi’ ni dokuz sayı çıkardı ve bu arada Kırgızca ve Rusça kurslarına devam etti.

1 Ağustos 2008 tarihinde Türk Tarih Kurumu başkanlığına getirildi ve 4 Ağustos 2008 tarihinde fiilen bu vazifesine başladı ve bu vazifesi 13 Eylül 2011 tarihinde sona erdi ve Polis Akademisi’ndeki öğretim üyeliği vazifesine döndü. Resmî nüfus kaydı 1 Şubat 1949 tarihli olduğu için 1 Şubat 2016 tarihinde yaş haddinden tekaüde ayrıldı.

Ali Birinci’nin kitap ile tanışması ilk mektebin üçüncü sınıfında, öğretmenlik hayatının ilk senesinde öğretmen olarak köyüne gelen Düzceli mefkûreci öğretmen Erol Altınkum (Düzce, 27 Temmuz 1936-11 Ekim 2011) tarafından kurulan küçük bir raf hâlinde kurulan mektep kütüphanesi sayesinde oldu. 1957 sonbaharından beri hayatında başka bir zevke yer kalmadı. Bu seneden itibaren sadece kitapların dünyasında gezdi ve yaşadığını hissetti. Bundan dolayı da öğretmenini daima minnetle, şükranla ve rahmetle yâdetti.

Fikrî ve mânevi bakımdan 1965 senesinden itibaren devam ettiği Türk Ocağı’na ve 21 Nisan 1968 tarihinde ilk defa ziyaret ve devam ettiği Fikir ve Sanatta Hareket Mecmuası çevresinden ve Nurettin Topçu’nun sohbetlerinden faydalanmaya çalıştı. 

Yazı hayatı ise 1968 senesinde şiirle başladı ve ilk şiiri o zaman Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde bulunan öğrenci derneklerinden Hür Düşünce Kulübü ‘nün yayın organı Millî Düşünce dergisinde ( Ocak 1968) çıktı. Daha sonra Fikir ve Sanatta Hareket dergisinde ilk denemeleri ve diğer şiirleri basıldı. Çocukluk çağından itibaren kararlı ve istikrarlı bir şiir okuyucusu oldu.

Doktora tezini verdikten ( 18 Haziran 1986) sonra bilhassa Tarih ve ToplumToplumsal TarihDergâh, Yeni TürkiyePolemik, Türk Yurdu ve Kebikeç ile bilhassa son senelerde Müteferrika dergilerinde yakın devrin siyasî hayatı, tarihî şahsiyetleri ve yazarları hakkında yazılar yazdı. Bu yazılarının 1999 senesi sonuna kadar neşredilmiş olanlarını Dergâh yayınları tarafından üç cilt hâlinde basıldı.2000 senesinden sonra yazdığı yazılardan tercüme-i hâl olanları da 2010 senesinde yine aynı yayınevi tarafından basılmıştır. Tekaütlük senelerinde de yine kalemiyle mâzide hizmet edenleri tanımaya çalışmaktadır.

Bu arada başka yazarların eserlerinden de bazılarını baskıya hazırladı.

Facebook'dan Takip Etmek için: https://www.facebook.com/ali.birinci.792303

Instagram'dan Takip Etmek için : https://www.instagram.com/profdralibirinci/