Tarihçilikte Meslek Ahlâkı Meseleleri | Müzakereler - YouTube

1- Abdülmecid Fehmi (Derin), Manastır’ın Unutulmaz Günleri (Haz. Ayşe Şen-Ali Birinci), İzmir,  1993 , 44 s.


2 Selim Nüzhet Gerçek (Haz. Ali Birinci- İsmail Kara) İstanbul'dan Ben de Geçtim, İstanbul 1997 296 s. Kitapevi


3- Mahalle Mektebi Hatıraları (Haz. İsmail Kara-Ali Birinci) İstanbul, 1997 194 s. Kitabevi. İkinci baskı :İstanbul, 2005 ,467 s. Dergâh Yayınları; III. Baskı. 2012, 467 s.


4- "Kamil Kepecioğlu" Tarih Lûgatı,(Haz. Ali Birinci) Ankara, 1999 365 s. 21.Yüzyıl Yayınları s. IV-X


5- "Mehmet Behçet Yazar" Edebiyatçılar Âlemi(Haz.Ali Birinci),Ankara 1999, 344 s. 21. Yüzyıl Yayınları. 


6- Süleyman Necati Güneri (Haz. Ali Birinci),Hatıra Defteri, (İstanbul, 1999) 118s.Dergâh Yayınları 


7- Mahmut Nedim Bey, Arabistan'da Bir Ömür (Ali Birinci), İstanbul, 2001 228 s. İsis yayınları.


8- Kamil Su, Karaosmanoğlu Halit Paşa (Haz:Ali Birinci), Manisa, 2002 96 s. Celal Bayar Üniversitesi Yayını


9- Selim Nüzhet Gerçek, Türk Matbuatı, Ankara, 2002, 176 s. Gezgin Kitabevi


10-Ahmet Kemal Üçok, Görüp İşittiklerim (Haz.Ali Birinci), Ankara,2002 591 s. Okuyan Adam Yayınları 


11-Ahmet Kemal Üçok, Çankırı Coğrafyası (Haz.Ali Birinci), Ankara ,2002 205 s. Okuyan Adam Yayınları


12-Hasan Üçok, Çankırı Tarih ve Halkiyatı (Haz.Ali Birinci), Ankara,2002 435 s. Okuyan Adam Yayınları


13-Tahsin Nahit Uygur ,Çankırı Halk Edebiyatı (Haz.Ali Birinci),Ankara ,2002 248 s. Okuyan Adam Yayınları


14-Zeki Mesud Alsan,Mustafa’nın Romanı-Memleket Çocuğu (Haz.Ali Birinci), Ankara,2002 239 s. Vadi yayınları


 15-Osman Turan (Haz. Ali Birinci),Ankara,2003, 252 s. Alternatif Yayınları


16-Turhan Yörükan-Ayda Yörükan, Üniversitede İlim ve Ahlak (Haz. Ali Birinci),Ankara, 2003 256 s. Vadi yayınları


17- Zeki Mesud Alsan, Mustafa’nın Romanı- Memleket Çocuğu-Hürriyet Pervanesi (Haz. Ali Birinci) , Ankara , 2006 , 280+239 s. Vadi Yayınları


18-Mehmet Selâhattin , Bildiklerim ( Cüneyd Okay ile)) , Ankara , 2006 , 196 s. Vadi Yayınları


19- M.Şerif Korkut, Hayattan Çizgiler-Tanıdıklarım (Haz.Ali Birinci) , İstanbul, 2006 , 112 s. Ötüken Yayınları


20- Refik Halid Karay, Ankara, İstanbul, 2009, 158 s. İnkılâp Kitabevi


21- Behiç Erkin, Hatırat 1876-1958, Ankara, 2010, 640 s. Türk Tarih Kurumu Yayınları


22-İzzet Ziya (Derleyen: Bahriye Çeri ile), İstanbul, 2014, 215 s. Kapı Yayınları


23- Salih Münir Paşa (Çorlu), Geçmiş Zamanlar (Selma Günaydın ile), Ankara, 2015, 802 s. Türk Tarih Kurumu yayınları.


24- Halil Nedim Aşuroğlu, Mütareke Günlerinde İstanbul Polis Müdürünün Hâtıratı,( Yücel Yiğit ile), Ankara, 2016, 87 s. Polis Akademisi Yayınları


25- İzzet Ziya, Saraydan Hatıralar ( Yücel Yiğit ile), İstanbul, 2018, 220 s. Kopernik


26- Ali Rıza Öge, İstihbaratçı Bir Bektaşinin Hatıraları ( Yücel Yiğit ile), Ankara, 2018. 535 s. Polis Akademisi Yayınları


27- Mustafa Reşat Mimaroğlu, Gördüklerim Geçirdiklerimden (Yücel Yiğit ile),İstanbul, 2021, 320 . Alelmas Yayınları