Yazdır
Gösterim: 7359

Z Dergisi | Kültür Sanat Şehir | Mevsimlik Tematik Dergi Özel Koleksiyonlar  / Ali Birinci

1- Abdülmecid Fehmi (Derin), Manastır’ın Unutulmaz Günleri (Haz. Ayşe Şen-Ali Birinci), İzmir,  1993 , 44 s.
2 Selim Nüzhet Gerçek (Haz. Ali Birinci- İsmail Kara) İstanbul'dan Ben de Geçtim, İstanbul 1997 296 s. Kitapevi
3- Mahalle Mektebi Hatıraları (Haz. İsmail Kara-Ali Birinci) İstanbul, 1997 194 s. Kitabevi. İkinci baskı :İstanbul, 2005 ,467 s. Dergâh Yayınları; III. Baskı. 2012, 467 s.
4- "Kamil Kepecioğlu" Tarih Lûgatı,(Haz. Ali Birinci) Ankara, 1999 365 s. 21.Yüzyıl Yayınları s. IV-X
5- "Mehmet Behçet Yazar" Edebiyatçılar Âlemi(Haz.Ali Birinci),Ankara 1999, 344 s. 21. Yüzyıl Yayınları.
6- Süleyman Necati Güneri (Haz. Ali Birinci),Hatıra Defteri, (İstanbul, 1999) 118s.Dergâh Yayınları
7- Mahmut Nedim Bey, Arabistan'da Bir Ömür (Ali Birinci), İstanbul, 2001 228 s. İsis yayınları.
8- Kamil Su, Karaosmanoğlu Halit Paşa (Haz:Ali Birinci), Manisa, 2002 96 s. Celal Bayar Üniversitesi Yayını

9- Selim Nüzhet Gerçek, Türk Matbuatı, Ankara, 2002, 176 s. Gezgin Kitabevi
10-Ahmet Kemal Üçok, Görüp İşittiklerim (Haz.Ali Birinci), Ankara,2002 591 s. Okuyan Adam Yayınları
11-Ahmet Kemal Üçok, Çankırı Coğrafyası (Haz.Ali Birinci), Ankara ,2002 205 s. Okuyan Adam Yayınları
12-Hasan Üçok, Çankırı Tarih ve Halkiyatı (Haz.Ali Birinci), Ankara,2002 435 s. Okuyan Adam Yayınları
13-Tahsin Nahit Uygur ,Çankırı Halk Edebiyatı (Haz.Ali Birinci),Ankara ,2002 248 s. Okuyan Adam Yayınları
14-Zeki Mesud Alsan,Mustafa’nın Romanı-Memleket Çocuğu (Haz.Ali Birinci), Ankara,2002 239 s. Vadi yayınları
 15-Osman Turan (Haz. Ali Birinci),Ankara,2003, 252 s. Alternatif Yayınları
16-Turhan Yörükan-Ayda Yörükan, Üniversitede İlim ve Ahlak (Haz. Ali Birinci),Ankara, 2003 256 s. Vadi yayınları
17- Zeki Mesud Alsan, Mustafa’nın Romanı- Memleket Çocuğu-Hürriyet Pervanesi (Haz. Ali Birinci) , Ankara , 2006 , 280+239 s. Vadi Yayınları
18-Mehmet Selâhattin , Bildiklerim ( Cüneyd Okay ile)) , Ankara , 2006 , 196 s. Vadi Yayınları
19- M.Şerif Korkut, Hayattan Çizgiler-Tanıdıklarım (Haz.Ali Birinci) , İstanbul, 2006 , 112 s. Ötüken Yayınları

 

20- Refik Halid Karay, Ankara, İstanbul, 2009, 158 s. İnkılâp Kitabevi

 

21- Behiç Erkin, Hatırat 1876-1958, Ankara, 2010, 640 s. Türk Tarih Kurumu Yayınları

 

22-İzzet Ziya (Derleyen: Bahriye Çeri ile), İstanbul, 2014, 215 s. Kapı Yayınları

 

23- Salih Münir Paşa (Çorlu), Geçmiş Zamanlar (Selma Günaydın ile), Ankara, 2015, 802 s. Türk Tarih Kurumu yayınları.

 

24- Halil Nedim Aşuroğlu, Mütareke Günlerinde İstanbul Polis Müdürünün Hâtıratı,( Yücel Yiğit ile), Ankara, 2016, 87 s. Polis Akademisi Yayınları

 

25- İzzet Ziya, Saraydan Hatıralar ( Yücel Yiğit ile), İstanbul, 2018, 220 s. Kopernik

 

26- Ali Rıza Öge, İstihbaratçı Bir Bektaşinin Hatıraları ( Yücel Yiğit ile), Ankara, 2018. 535 s. Polis Akademisi Yayınları

 

27- Mustafa Reşat Mimaroğlu, Gördüklerim Geçirdiklerimden (Yücel Yiğit ile),İstanbul, 2021, 320 . Alelmas Yayınları

 

 

 

III- Ansiklopedi maddeleri:

 

 

 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi:

 

 

 

1-GERÇEK, Selim Nüzhet 
yıl: 1996, cilt: 14,  sayfa: 25-27

 

 

 

2-HALİM SABİT ŞİBAY 
yıl: 1997, cilt: 15,  sayfa: 336-337

 

 

 

3-HOCA RÂSİM EFENDİ 
yıl: 1998, cilt: 18,  sayfa: 194-196

 

 

 

4-HÜRRİYET ve İTİLÂF FIRKASI 
yıl: 1998, cilt: 18,  sayfa: 507-511

 

 

 

5-İLMÎ BEY, Fânîzâde 
yıl: 2000, cilt: 22,  sayfa: 138-139

 

 

 

6-İSKİT, Server Rifat 
yıl: 2000, cilt: 22,  sayfa: 584-585

 

 

 

7-İZMİRLİ, İsmail Hakkı 
yıl: 2001, cilt: 23,  sayfa: 530-533

 

 

 

8-KEPECİOĞLU, Kâmil 
yıl: 2002, cilt: 25,  sayfa: 263-264

 

 

 

9-KURAN, Ahmet Bedevi 
yıl: 2002, cilt: 26,  sayfa: 422-423

 

 

 

10-LUTFİ FİKRİ 
yıl: 2003, cilt: 27,  sayfa: 233-234

 

 

 

11-MEHMED GALİB BEY 
yıl: 2003, cilt: 28,  sayfa: 486-488

 

 

 

12-NÂCİM EFENDİ 
yıl: 2006, cilt: 32,  sayfa: 274

 

 

 

13-PAKALIN, Mehmet Zeki 
yıl: 2007, cilt: 34,  sayfa: 145

 

 

 

14-RIZA NUR 
yıl: 2008, cilt: 35,  sayfa: 65-66

 

 

 

15-ŞERİF PAŞA, Mehmed 
yıl: 2010, cilt: 39,  sayfa: 1-2